Entries

BRS終於到家鳥..萬歲

經過N此跳票之後 BRS終於系12.21發售.....太感動啦....期待已久嘅BRS終於要回家......於是乎系星期5早上開開下會嘅時候聽到快遞比電話我...馬上雞凍鳥一下...難道BRS甘快就到家鳥..落班翻到屋K第一時間拆開嘅箱...然後見到個盒..好有分量(其實系好大...處理個盒就真系夠麻煩鳥...大的要命-_,-)拆出黎玩咗下..恩不愧系神物...造工正..上色基本都冇出界...不過可惜 鐵鏈只有一條..好少吖而且大炮同手之間嘅鐵鏈要自己纏上去....咿個...