Entries

请不要系站台度晒命

话说今日系单位听到某个人通过监控电视见到某某学校嘅妹妹仔同哥哥仔系站台度做出D不雅动作或极度有晒命嫌疑嘅动作...条友就讲笑甘讲..真系想叫站台D人开广播:"某某学校嘅同学仔..我地已经睇到你地嘅行为,请你地马上停止,不然我地会将录像送去你学校."听到咿度..笑到我差D喷茶....所以呢..各位妹妹仔哥哥仔..以前千万唔系系站台(咩公交地铁之类)度做D不雅动作或者有极度晒命嫌疑嘅动作......